Châu Pha: Đất đang ở nhưng nằm trên sổ đỏ người khác!?

Châu Pha: Đất đang ở nhưng nằm trên sổ đỏ người khác!?

Đất mua và sử dụng ổn định nhiều năm nay, nhưng một phần diện tích đất này lại nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của người khác. Đó là nội dung phản ánh của ông Trần...