Người chăn nuôi cẩn trọng tái đàn phục vụ Tết Quý Mão

Người chăn nuôi cẩn trọng tái đàn phục vụ Tết Quý Mão

Với những biến động kinh tế, thị trường hiện nay, người chăn nuôi muốn tái đàn, mở rộng đàn gia súc, gia cầm để tăng lượng thịt cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải tính toán...