Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2022

Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2022

Tại Trung tâm ngoại ngữ Home English (phường Phú Mỹ) vừa diễn ra vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2022, do Thị Đoàn Phú Mỹ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ...