Giảm chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách ngành hải quan

Giảm chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách ngành hải quan

Tổng cục Hải quan vừa điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) giảm so với chỉ tiêu từ đầu năm cho 15 đơn vị các cục hải quan. Trong đó, Cục Hải quan Bà Rịa...