P. Mỹ Xuân: Lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn

P. Mỹ Xuân: Lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn

PHƯỜNG MỸ XUÂN: TIẾP TỤC RA QUÂN THIẾT LẬP VÀ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG. Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Phú Mỹ tại kế hoạch số 1321/KH-UBND, ngày 31/3/2022 về...