Thẻ: từ thiện

  • Phường Phú Mỹ khai trương ATM gạo miễn phí!

    Phường Phú Mỹ khai trương ATM gạo miễn phí!

    PHƯỜNG PHÚ MỸ KHAI TRƯƠNG CÂY ATM GẠO MIỄN PHÍ 8h00 sáng chủ nhật ngày 11/12/2022, Ban từ thiện xã hội Phật giáo Thị xã Phú Mỹ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Mỹ tổ chức lễ khai trương CÂY ATM GẠO MIỄN PHÍ dành cho hộ nghèo,…