Thẻ: Tỷ giá

  • Lý do ngân hàng liên tục tăng lãi suất

    Lý do ngân hàng liên tục tăng lãi suất

    “Việc điều chỉnh tăng lãi suất và biên độ giao dịch tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh hiện nay là phù hợp, hợp lý và linh hoạt” – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM Nguyễn Đức Lệnh khẳng định và cho biết đây là sự điều chỉnh cần thiết,…

  • Tỷ giá biến động, DN xuất nhập khẩu gặp khó

    Tỷ giá biến động, DN xuất nhập khẩu gặp khó

    Giá USD tăng khiến những DN phải nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất bị đội chi phí nhập khẩu, phí vận tải và khoản chênh lệch tỷ giá lớn. Điều này khiến giá thành tăng, lợi nhuận và sức cạnh tranh của hàng hóa giảm. Doanh nghiệp gặp khó Ông Trần Văn…