TX. Phú Mỹ: 100% thôn, ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa

TX. Phú Mỹ: 100% thôn, ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa

Thông tin trên được UBND TX. Phú Mỹ báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 tỉnh với UBND TX. Phú Mỹ (ảnh dưới)...