Vận tải đói hàng, cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế

Vận tải đói hàng, cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế

Một số doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đang phải đối phó với tiêu chuẩn khí thải mới kể từ năm 2023. Vận tải thế giới Nếu những năm trước, cuối tháng 2 là thời điểm mà những đơn...