Vận tải đói hàng, cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế

Vận tải đói hàng, cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế

Một số doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đang phải đối phó với tiêu chuẩn khí thải mới kể từ năm 2023. Vận tải thế giới Nếu những năm trước, cuối tháng 2 là thời điểm mà những đơn...
Thu hồi 166 phù hiệu xe vận tải vi phạm tốc độ nhiều lần

Thu hồi 166 phù hiệu xe vận tải vi phạm tốc độ nhiều lần

Ngày 28/6, thông tin từ Sở GT-VT cho biết, ngày 26/10 Sở này đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính...