P. Mỹ Xuân: Lễ bàn giao các vật dụng gia đình cho 04 hộ nghèo

P. Mỹ Xuân: Lễ bàn giao các vật dụng gia đình cho 04 hộ nghèo

Chiều ngày 09/11/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Phường Mỹ Xuân tổ chức Lễ bàn giao các vật dụng gia đình cho 04 hộ nghèo của khu phố Mỹ Thạnh gồm: 02 cái tủ, 02 cái giường, 02...