Giúp người dân sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an

Giúp người dân sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an

PHƯỜNG MỸ XUÂN HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA BỘ CÔNG AN (VNEID) – Để giúp người dân, cơ quan, tổ chức hiểu về những tiện ích và khai thác sử dụng hiệu quả phần...