Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản định danh điện tử

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản định danh điện tử

Tùy vào mức độ của tài khoản định danh điện tử, người dân có thể đăng ký bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an. Tài khoản định danh điện tử có hai...