Xử lý vụ vỡ bể chứa chất thải Đại Nam – Tóc Tiên

Xử lý vụ vỡ bể chứa chất thải Đại Nam – Tóc Tiên

Ngày 29/10, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TX. Phú Mỹ đã làm việc với Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Nam (nằm tại khu XLCT Tóc Tiên)...