Quy trách nhiệm nếu không giải ngân vốn đầu tư công

Quy trách nhiệm nếu không giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) – Tỷ lệ giải ngân vốn đối với các dự án đầu tư công tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 đạt kết quả cao hơn năm 2021. Trong điều kiện vừa bảo đảm kiểm soát dịch...