TP.Phú Mỹ thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã.

Thành lập TP.Phú Mỹ: Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có 3 thành phố

Sáng 25/6, với 100% đại biểu tán thành, Kỳ họp thứ 21 – HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ và thành lập TP.Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TP.Phú Mỹ thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã.
TP.Phú Mỹ thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã.

Thành lập 3 phường

Nghị quyết nêu rõ, tán thành chủ trương thành lập 3 phường thuộc TX.Phú Mỹ, gồm: phường Tóc Tiên trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 6 ấp của xã Tóc Tiên; phường Tân Hòa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 4 thôn của xã Tân Hòa; phường Tân Hải trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 5 thôn của xã Tân Hải.

TP.Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính

Theo nghị quyết, TP.Phú Mỹ thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên (333,02km2), quy mô dân số (195.591 người) và 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc TX.Phú Mỹ (8 phường: Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Tân Phước, Phước Hòa, Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải và 2 xã: Sông Xoài, Châu Pha). Phú Mỹ có tỷ lệ đô thị hóa đạt 86,09%.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ và thành lập TP.Phú Mỹ theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày thông qua (25/6/2024.

Như vậy, sau khi thành lập TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 thành phố: Vũng Tàu, Bà Rịa và Phú Mỹ.

[theo https://baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202406/ba-ria-vung-tau-se-co-3-thanh-pho-1013916/]

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *