TX. Phú Mỹ: 100% thôn, ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa

Thông tin trên được UBND TX. Phú Mỹ báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 tỉnh với UBND TX. Phú Mỹ (ảnh dưới) sáng 24/11.

Năm 2022, trên địa bàn thị xã có 34.849 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 98,2%); 56/56 thôn, ấp, khu phố đạt danh hiệu “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; 5/5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 5/5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Hiện nay, TX. Phú Mỹ có 1 Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, 10/10 phường, xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng duy trì thường xuyên; 56/56 nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tính đến nay, trên địa bàn còn 692 hộ nghèo, chiếm 1,31%.

Năm 2023, TX. Phú Mỹ đẩy mạnh phong trào “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay trong các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Đô thị văn minh”…

Bên cạnh đó, thị xã cũng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các nội quy quy ước, hương ước ở các khu dân cư; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phát triển phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

Theo baobariavungtau.com.vn
4.8/5 - (101 bình chọn)