TX. Phú Mỹ khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

Ngày 1/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX.Phú Mỹ tổ chức khám sức khỏe cho nam công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Qua sơ tuyển, TX. Phú Mỹ có 49 nam thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tại buổi khám, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự TX.Phú Mỹ đã tiến hành khám thể lực, khám lâm sàng toàn diện các chuyên khoa theo chỉ tiêu quy định; xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV; siêu âm bụng tổng quát, đo điện tim v.v…

TX. Phú Mỹ khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023
TX. Phú Mỹ khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

Trên cơ sở kết quả khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã sẽ lựa chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt để gọi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Được biết, từ ngày 2- 30/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX. Phú Mỹ tiếp tục tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi trên địa bàn thị xã.

Tuấn Việt

Nguồn: Fb Phú Mỹ Ngày Mới

Đánh giá