HighLand Coffee – KNG Mall

HighLand Coffee – KNG Mall

Giới thiệu HighLand Coffee – KNG Mall, Thị xã Phú Mỹ Thương hiệu bắt nguồn từ cà phê Việt Nam Từ tình yêu với Việt Nam và niềm đam mê cà phê, năm 1999, thương hiệu Highlands Coffee® ra đời...