Trung tâm tiêm chủng Phú Mỹ – Đường 80

Trung tâm tiêm chủng Phú Mỹ – Đường 80

Trung Tâm Tiêm Chủng Phú Mỹ là cơ sở tiêm ngừa các loại vắc xin dịch vụ tại đường 80, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.