Nhà Thờ Giáo xứ Song Vĩnh #2022: Tô bức tranh Phú Mỹ thêm tươi đẹp!

Nhà Thờ Giáo xứ Song Vĩnh #2022: Tô bức tranh Phú Mỹ thêm tươi đẹp!

Giới thiệu về Nhà thờ Giáo xứ Song Vĩnh Năm 1972, một số bà con giáo dân từ các thành phố về lập cư ở Song Vĩnh. Họ cùng với các tín hữu địa phương hình thành Giáo họ Song...