Chùa Vạn Thiện (TT. Thích Thiện Thuận) – Vạn Hạnh

Chùa Vạn Thiện (TT. Thích Thiện Thuận) – Vạn Hạnh

Chùa VẠN THIỆN do Trụ Trì: TT. Thích Thiện Thuận tiếp quản. Chùa Vạn Thiện tọa lạc phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (trước là thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành), tỉnh BR-VT. Giới thiệu về chùa Vạn...