Đại lý bảo hiểm Y tế thị xã Phú Mỹ, BR-VT

Đại lý bảo hiểm Y tế thị xã Phú Mỹ, BR-VT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân/khách hàng tham gia BHYT, Đại lý bảo hiểm Y tế thị xã Phú Mỹ là 1 trong những đơn vị đầu tiên thực hiện nhiệm vụ làm đại lý ‘’Bán BHYT...